மைக்ரோசென்ஸ் நிறுவனம் நடத்திய பாராட்டு விழா

சென்னை

சென்னை, நவ.4: சர்வதேச கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டங்களை பெற்றதற்காக ரவுனக் சாத்வானி, பிருது குப்தா மற்றும் பி. இனியன் ஆகியோருக்கு மைக்ரோ சென்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் சென்னையில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.இந்நிகழ்ச்சியை முன்னாள் உலக செஸ் சாம்பியன் கிராண்ட் மாஸ்டர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் தலைமை விருந்தினராகவும், இந்தியாவின் முதல் சர்வதேச செஸ் மாஸ்டர்மானுவல் ஆரோன் சிறப்பு விருந்தினராகவும், கலந்து கொண்டனர். தலைமை விருந்தினரும் ஐந்து முறை உலக சாம்பியனுமான விஸ்வநாதன் ஆனந்த் இளம் கிராண்ட் மாஸ்டரின் விளையாட்டின் வலிமையைப் பாராட்டினார்.

இந்தியன் முதல் செஸ்சின் மாஸ்டர் மானுவல் ஆரோன், இளம் வீரர்களையும் பாராட்டினார். மேலும் அவர் மைக்ரோ சென்சின் கைலாசநாதனை செஸ்ஸுக்கு சிறப்பான ஆதரவைப் தருவது குறிது வெகுவாக பாராட்டினார், மைக்ரோசென்ஸ் இந்தியாவை ஒரு சக்திவாய்ந்த செஸ் விளையாடும் நாடாக உருவாக்குவதற்கான அவர்களின் பார்வை குறித்த விளக்கக்காட்சியை வழங்கியது. மைக்ரோசென்ஸ் சுமார் 20 இளம் இந்திய செஸ் வீரர்களை ஆதரிக்கிறது. அடுத்த சில ஆண்டுகளில் அவர்கள் உலகளவில் முதல¢10 மற்றும் முதல் 20 இடங்களில் பல இந்தியர்களாக இருப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள், இந்த குழுவிலிருந்து விஷி ஆனந்தின் பாதையில் எதிர்கால உலக சாம்பியனைப் பின்பற்றலாம் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.
பிருது குப்தா தனது 15 வயது 4 மாதங்கள் மற்றும் 10 நாட்களில் கிராண்ட் மாஸ்டர் (ஜி,எம்) ஆனார், ரவுனக் சாத்வானி தனது 13 வயது 9 மாதங்கள் மற்றும் 28 நாட்களில் கிராண்ட் மாஸ்டர் (ஜிஎம்) ஆனார் மற்றும் இவர் சதுரங்க வரலாற்றில் ஒன்பதாவது இளைய கிராண்ட் மாஸ்டர் (ஜி.எம்.)