சென்னை, டிச.12: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு 96 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த மாதத் தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து குறைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.3,609க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்றைய தினத்தில் இதன் விலை ரூ.3,597 ஆக இருந்தது. நேற்றைய விலையிலிருந்து இன்று 12 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. இதனால் ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்று 28,776 ரூபாயிலிருந்து இன்று 28,872 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. இன்று 96 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.

ஒரு சவரன் தூய தங்கத்தின் விலை நேற்று 30,216 ரூபாயிலிருந்து இன்று 30,312 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. தூய தங்கத்தின் விலையும் 96 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.